هنرجوی عزیز با تکمیل پرسشنامه‌ی ذیل ، ما را در ارتقای سطح آموزش عکاسی شرکت ایده‌آل دوربین یاری نمایید. بدیهی است پاسخ‌های شما با دقت بالا حراست شده و بجز شخص شما و مدیریت آموزشگاه ، شخص دیگری از چگونگی پاسخ شما مطلع نخواهد شد       

مفید بودن سرفصل‌های ارائه‌ی شده‌ی امروز

ثبت نظر
نحوه‌ی تدریس و ارائه مطالب در این جلسه

کیفیت مطالب ارائه شده در سرفصل امروز

استفاده از ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی در سرفصل امروز

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

پرسشنامه تخصصی آموزشگاه ایده آل دوربین