هنرجوی عزیز با تکمیل پرسشنامه‌ی ذیل ، ما را در ارتقای سطح آموزش عکاسی شرکت ایده‌آل دوربین یاری نمایید. بدیهی است پاسخ‌های شما با دقت بالا حراست شده و بجز شخص شما و مدیریت آموزشگاه ، شخص دیگری از چگونگی پاسخ شما مطلع نخواهد شد       ​​​​​​​

1) اطلاع رسانی جهت وجود چنین کلاس آموزشی رایگان

ثبت نظر
2) شرایط محیط آموزشگاه

3) شرایط لوازم و ابزارهای اصلی آموزش

4) شرایط لوازم و وسایل کمک آموزشی

5) نحوه تدریس و ارائه مطالب

6) کیفیت مطالب ارائه شده

7) مفید بودن مطالب ارائه شده

8) در مجموع دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متقاضی ده جلسه کلاس‌های تخصصی می‌باشم

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

پرسشنامه عمومی آموزشگاه عکاسی ایده آل دوربین